Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 670 905 Kč, což je o 45 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 36 obcí. V samotném Přerově koledovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293Kč, tj. o 33 tisíc víc než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo cca 19 913 000 Kč a za celou Českou republiku 51 861 000 Kč.

Která víra je ta pravá?

Od doby, kdy člověk vynalezl písmo, máme doklady, že v něco věřil. Součástí každé víry bylo i přesvědčení, že právě ona víra je ta jediná a pravá.

Všechny dnes opuštěné věrouky byly jako nesprávné a škodlivé zavrženy. Z čeho tedy plyne přesvědčení dnešních stoupenců víry, že tato víra rovněž není nesprávná a škodlivá?

 

"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Ministrantská schůzka

Často slýcháme v ohláškách, že bude schůzka ministrantů. Mnozí možná neví, co si pod tímto názvem vůbec představit. Snad bychom se mohli pokusit vysvětlit si, o co jde.

Anežko naše, Anežko Česká

Anežko naše, Anežko Česká                    Dobrotitelko, beroucí pod svá křídla

Plameni štíhlý                                       všechno stvoření Boží

Ratolesti rodu královského                     i člověka i polní zvěř……..

Skláníš se, obvazy přikládáš                   Vyznavačko chudoby,

ztracené vedeš k domovu                                   k ní, jak k sestře přilnulas …..

Slovo Boží v liturgii - Křest dětí

Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území věnován křtu. Křest je u všech křesťanů nejdůležitější a základní událostí pro život z víry; opírá se o Kristův příkaz a jeho význam pramení: z odvolání na příkaz Páně a nepřímo to potvrzuje i všeobecná a nepopiratelná křestní praxe prvotní církve.

Křest - největší Boží dar v životě člověka

Porta Coeli

Na našich putováních po poutních místech uděláme tentokrát malou odbočku a navštívíme sice prastaré duchovní místo, i když ne poutní ve smyslu, jak mu obvykle rozumíme. Vypravíme se do brněnské diecéze na úpatí Českomoravské vysočiny k městu Tišnovu, které je již osm století duchovně spojeno s klášterem cisterciaček Porta Coeli a k němu přiléhající vesnicí Předklášteří. Tento klášter disponuje vzácnostmi architektonickými i duchovními.

Chvalte Boha

            Vánoční dobu jsme o svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna v kostele sv. Michaela na Šířavě zakončili slavnostně. Postarali se o to zpěváci a hudebníci z Horní Moštěnice a Troubek, pan varhaník a vedoucí sboru pan Jiří Burian. S nimi hráli na dechové nástroje i tři přerovští muzikanti – ministranti. Nacvičili a přednesli vánoční mši od paní profesorky Ingrid Silné.

Přečetli jsme a doporučujeme

Tykadlem víry - Marie Svatošová

Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. Proto jsem řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy.“ (Žid 10, 5-7).

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku