"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Ministrantská schůzka

Často slýcháme v ohláškách, že bude schůzka ministrantů. Mnozí možná neví, co si pod tímto názvem vůbec představit. Snad bychom se mohli pokusit vysvětlit si, o co jde.

Anežko naše, Anežko Česká

Anežko naše, Anežko Česká                    Dobrotitelko, beroucí pod svá křídla

Plameni štíhlý                                       všechno stvoření Boží

Ratolesti rodu královského                     i člověka i polní zvěř……..

Skláníš se, obvazy přikládáš                   Vyznavačko chudoby,

ztracené vedeš k domovu                                   k ní, jak k sestře přilnulas …..

Slovo Boží v liturgii - Křest dětí

Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území věnován křtu. Křest je u všech křesťanů nejdůležitější a základní událostí pro život z víry; opírá se o Kristův příkaz a jeho význam pramení: z odvolání na příkaz Páně a nepřímo to potvrzuje i všeobecná a nepopiratelná křestní praxe prvotní církve.

Křest - největší Boží dar v životě člověka

Porta Coeli

Na našich putováních po poutních místech uděláme tentokrát malou odbočku a navštívíme sice prastaré duchovní místo, i když ne poutní ve smyslu, jak mu obvykle rozumíme. Vypravíme se do brněnské diecéze na úpatí Českomoravské vysočiny k městu Tišnovu, které je již osm století duchovně spojeno s klášterem cisterciaček Porta Coeli a k němu přiléhající vesnicí Předklášteří. Tento klášter disponuje vzácnostmi architektonickými i duchovními.

Chvalte Boha

            Vánoční dobu jsme o svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna v kostele sv. Michaela na Šířavě zakončili slavnostně. Postarali se o to zpěváci a hudebníci z Horní Moštěnice a Troubek, pan varhaník a vedoucí sboru pan Jiří Burian. S nimi hráli na dechové nástroje i tři přerovští muzikanti – ministranti. Nacvičili a přednesli vánoční mši od paní profesorky Ingrid Silné.

Přečetli jsme a doporučujeme

Tykadlem víry - Marie Svatošová

Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. Proto jsem řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy.“ (Žid 10, 5-7).

Světec měsíce - Svatá Anděla Mericiová, panna

 

Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.

P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel

P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze 29. 6. 1885.

 První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním ka-zatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku