Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Adorace Božího hrobu

Přerov 8:00 - 20:00

Předmostí 10:00 - 19:30

Nácviky ministrantů

Přerov i Předmostí v 9:00

Nácviky ministrantů

Přerov 17:45 a Předmostí 17:15

Mše svatá se svěcením olejů

Olomouc, katedrála

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku