Ohlédnutí mladých za zájezdem do Taizé

V neděli 17. února po ranní mši svaté jsme se vydali na dlouhou cestu až do daleké vesničky na východě Francie - do Taizé. Cestu jsme si zkracovali povídáním o všem možném, dále posloucháním hudby a také her od Cimrmana. Po příjezdu do Taizé jsme vyslechli úvodní informace.

 

Pouť do Říma

Národní pouť 2019 se koná u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a následného pádu totalitního režimu v Československu. Čeká nás bohatý duchovní i poznávací program, který vyvrcholí slavnostní mší svatou ve svatopetrské bazilice (úterý) a setkáním s papežem Františkem při generální audienci (středa). K putování po Římě za doprovodu zkušeného průvodce můžete využít základní itinerář cestovní kanceláře (viz plakáty), nebo se připojit k menší skupince s alternativním programem, který bude představen přímo na místě.

Setkání křesťanských žen

Centrum Sonus

1. svaté přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Svatá zpověď + nácvik 1. sv. přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Noc kostelů

Přerov

Žehnání kříže u kaple

Vinary

Ministrantský víkend

Cetechovice

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku