Přečetli jsme a doporučujeme

Mlčet nestačí                         Raymond Leo kardinál Burke

Kardinál Burke působil jako biskup v La Crosse na americkém Středozápadě, jako arcibiskup v Saint Louis a roku 2010 byl Benediktem XVI. přijat do kolegia kardinálů. V roce 1975 byl papežem Pavlem VI. vysvěcen v římské bazilice sv. Petra na kněze a 6. ledna 1995 jej papež Jan Pavel II. tamtéž vysvětil na biskupa.

Jen tak ve stručnosti

Různé

     Děkuji všem, kdo přišli na náš farní ples. Měl jsem radost z vysoké účasti a všech věkových kategorií. Je to povzbuzení, že tato akce má smysl a stojí to za všechny ty starosti. Měl jsem dojem, že se ples vydařil.

     Do postní doby můžeme vstoupit kromě přijetí popelce ve středu, také svatou zpovědí v pátek a duchovní obnovou v sobotu. Postní dobu můžeme prožívat skrze modlitbu Křížové cesty a také vhodným osobním předsevzetím.

Setkání členů Živého růžence v Přerově

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo mládeže

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku