Závěr školního roku v přerovské školce

Letošní závěr roku jsme s našimi dětmi a rodiči prožili na návštěvě v Předmostské farnosti. Poprvé pro nás všechny sloužil mši svatou otec Zdeněk Mlčoch. Celou mši provázel zpěv písní, které děti znaly z mateřské školy. Mnoho rodičů se aktivně zapojilo do organizace, někteří tatínkové a starší sourozenci ministrovali. Tento den byla Slavnost Těla a Krve Páně a otec Zdeněk velmi pěkně kázal o velké Ježíšově lásce ke každému člověku bez rozdílu. Na očích dětí jsme pozorovali opravdovou radost a nadšení.

Jen tak ve stručnosti

Primice

     Moc děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu naší primiční slavnosti. Na prvním místě přípravnému týmu, dobrovolníkům, a také všem, kdo se primice zúčastnili a vytvořili atmosféru skutečného duchovního a lidského společenství kolem Kristova oltáře. Vše dobře dopadlo a měl jsem z primice velkou radost.

Z prodejny "Na faře"

Milí čtenáři Slova pro každého,

chtěla bych Vás upozornit na novinku, která je k dostání v naší prodejně. Jsou to lázeňské oplatky v krabičce z obrázky kostelů z Přerova a Předmostí.

V nabídce máme 15 příchutí těchto výtečných luhačovických oplatků. Věřím, že budou chutnat nejen Vám, ale i těm, kterým je jako maličkost věnujete.          AP

Ve Vlkoši jsme zakončili školní rok

V předvečer svátku svatých Petra a Pavla jsme měli slavnou mši svatou, kterou celebroval vzácný host - otec Petr Bulvas z Olomouce. Přišly nejen děti z náboženství, ale i jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Děkovali jsme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechno, co jsme mohli prožít a naučit se nejen ve škole, ale i v náboženství, za to, že jsme směli poznávat Boha jako dobrého Otce, který chce, abychom i my byli dobří, jak nám také připomněl v promluvě otec Petr. Mši svatou zpěvem doprovázela naše schola a děti byly zapojené do čtení, přímluv i nesení darů.

Přečetli jsme a doporučujeme

Kam jdeme?                                    Jan Rybář 

 

Uvedení do křesťanství, Fejetony

Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v Brně v dělnické rodině. Tatínek byl soustružníkem kovu, maminka pracovala na poště. Mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Po skončení 2. světové války, ve svých čtrnácti letech, 1. září 1945, nastoupil na jezuitské gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil v roce 1949 do noviciátu jezuitského řádu.

Svatá zpověď na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Den otevřené brány Centra pro rodinu

Pavlovice

Mariánská pobožnost pod nemocnicí

Přerov u nemocnice

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku