Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Úvodník - únor 2017

Milí věřící přerovského děkanátu, dostává se Vám do ruky únorové číslo děkanátního časopisu a my v Kojetíně se můžeme s Vámi podělit o radost. Slavíme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Toto výročí si připomeneme 11. 2. slavením mše svaté, kterou bude v 15 hodin celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

S touto událostí je spojena i modlitba, kterou se věřící v Kojetíně modlí již 250 let s malými obměnami a v současné době vždy po mši svaté. Rád se s Vámi o tento duchovní poklad rozdělím -

Rosteme ve víře

NOVÝ ZÁKON

 

Latinsky Novum testamentum je soubor 27 křesťanských spisů, které církev uznala za inspirované (napsané pod vedením Ducha svatého) a zařadila je do souboru (kánonu) Písma svatého. Český vyraz ,,Zákon“ je mezi evropskými i mimoevropskými jazyky dost ojedinělý. Když srovnáme toto označení s jinými slovanskými jazyky, tak zjistíme, že většinou používají označení, které bychom mohli přeložit jako smlouva.

Materiál

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Již řadu let se v naší farnosti schází místní bratrské společenství sekulárního, tedy „světského“ františkánského řádu, v současné době v počtu 13 profesních členů. To znamená, že 13 bratří a sester, pocházejících jak z přerovské, tak blízkých i vzdálenějších okolních farností, složilo sliby, kterými se zavázalo zachovávat evangelium po vzoru sv. Františka z Assisi. Řeknete si možná, že jde o závazek nelehký, a je to skutečně tak. Ale závazek může být dobrým pomocníkem tomu, kdo po takovém životě skutečně touží, přestože si je vědom své slabosti a možná i nehodnosti.

Světec měsíce

Svatý Pankrác

mladý mučedník  

Tým děkanátních pracovníků

Drazí Boží přátelé.

V tomto čísle děkanátního časopisu Slovo se mají představit Animátoři a kaplan pro mládež. Kaplanem pro mládež jsem od roku 2015. Náplň mé práce je věnovat se mladým v děkanátu Přerov.

Jednou za měsíc se scházíme s animátory děkanátu, kde domlouváme akce, které se budou konat v nejbližší době. Schází se asi 10 animátorů + mládežnický zástupce za děkanát, kterým je Václav Slivka.

Stále živé poselství Fatimy

Papež Jan Pavel II. a sestra Lucie, nejdéle žijící svědkyně zjevení Panny Marie v roce 1917 v portugalské Fatimě, se setkali ve výročí zjevení 13. května 1991. Oba zemřeli v roce 2005. Sestra Lucie ve věku 98 let.  

                              1917 -  2017   100 let

Nenechat si zhasnout světlo víry

Začátek roku 2017 ve školce sv. Josefa v Kojetíně

Začátek nového roku v Mateřské škole byl radostný. První den po vánočních prázdninách jsme se v kostele poklonili dítěti Ježíši. Děti nezůstaly jen u Betléma, ale spontánně od jesliček přešly před svatostánek, aby i zde pozdravily Pána Ježíše. My, dospělí, jsme měli upřímnou radost z toho, že děti ví, kde mohou nalézt spojení s nebem. A proto, že jsme ještě na zemi, patří k radosti i lidské obdarování. Cesta z kostela vedla zpět do mateřské školy, kde pod stromečkem čekala na děti spousta dárků.

Vánoční písničky u jesliček v Říkovicích

V neděli 25. 12. 2016 jsme oslavili příchod Ježíška vánočními písničkami u jesliček v Říkovickém kostele. Ministranti a děti si společně s paní katechetkou připravili vánoční pásmo, které navázalo na mši svatou. Na varhany a housle hrál Josef Zanáška, na flétnu Martin Pospíšilík. Zpěvem doprovázely Eliška Zahradníčková, Daniela Dočkalová a Leona Černá, která také hrála na flétnu. Celý program zorganizovala a zrežírovala katechetka Mgr. Elena Pospíšilíková. Prožitek z hudby doprovázel také vizuální zážitek. Na plátno vpředu se promítal obraz z chóru hrajících hudebníků.

Stránka pro mládež

Silvestr na Hostýně

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku