Citov: Zveřejnění zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KOSTELA CITOV“

Úvodník - květen 2016

Drazí Boží přátelé.

Měsíc květen je pro mnoho křesťanů ve znamení projevování zvláštní úcty k Matce Boží Panně Marii. 

Rosteme ve víře - Liturgika

              Mše svatá                 6. část                  (pokračování)

 


Závěrečné obřady

Příprava na Velikonoce v kokorské farnosti

Velikonoce jsou pro mnohé svátky jara, pro židy je to Pesach, pro mne je to vždy očekávaný příchod Spasitele Ježíše Krista. Letošní rok byl vyhlášen Rokem milosrdenství a my jsme měli díky maminkám v kostele bránu milosrdenství pro děti. Každou postní neděli jsme poodkrývali postupně okénka, v nichž bylo vyobrazení z Bible. Zdobili jsme bránu ratolestmi jako symbol uvítání spasitele.

Světec měsíce

Blahoslavený Michal Rua

Nástupce dona Bosca v salesiánském díle

Slovo z Charity

Postní almužna 2016

Milí farníci,

postní snažení je za námi, radujeme se z velikonočních událostí a s nadějí očekáváme příchod Ducha svatého – přímluvce a utěšitele. Ráda bych Vás v tomto čase povzbudila i skrze výsledky Postní almužny – Vašeho konkrétního úsilí o milosrdné srdce.

Svědkové

Před Velikonocemi mne navštívili Svědkové Jehovovi. Pozval jsem je na čaj, abych se dověděl: „Za koho vlastně pokládají Syna Člověka?“ Poněvadž jejich argumentace je předem do detailu připravená, rychle s nimi může dojít řeč. Pokud nemusíte, raději se s nimi do polemik nepouštějte, poněvadž je málo pravděpodobné, že by je váš názor zajímal. Základy naší víry bychom měli znát dobře, abychom měli z čeho brát při takovém setkání. Proto zde vypisuji argumenty pro naši víru.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře 

 

Boží dar

Ve svém minulém článku jsem měl příležitost Vám předat několik myšlenek na téma Boží milosrdenství. Tím jsem samozřejmě Boží milosrdenství nevyčerpal. To ani nejde. Věřím, že každý, kdo chce žít s Bohem v užším přátelství, si má být vědom toho, že jej Bůh obdarovává. Chtěl bych Vám předat myšlenku, která mě v nedávné době velmi zaujala a potěšila.

Neztrácejme důvěru v rodine

Homilie papeže při mši na svátek Svaté Rodiny v bazilice sv. Petra

 

Biblická čtení o svátku Svaté rodiny nám prezentovala obraz dvou rodin, které konají svoji pouť k Božímu domu. Elkana a Anna přinášejí syna Samuela do chrámu v Silo, aby jej zasvětili Pánu (1 Sam 1,20-22.24-28). Josef a Maria spolu s Ježíšem putují do Jeruzaléma (Lk 2,41-52).

Děkanátní setkání Modlitby matek

Uskutečnilo se dne 8.4.2016 i u nás v Přerově. Nejdříve zavládly v naší skupince trochu obavy, jak to zvládneme. Samozřejmě jsme na to nebyly samy, ale pěkně jsme to v modlitbě odevzdaly. Poté, co jsme zjistily, že se o průběh setkání postarají naše diecézní koordinátorky Maruška a Lenka, jsme se „hodily do klidu“ úplně. Zůstalo tak na nás jen zabezpečit nějaké občerstvení, a to pro nás, ženy, není žádný problém. Byly jsme zvědavé, kolik se nás sejde.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku