Citov: Zveřejnění zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KOSTELA CITOV“

Přednáška: Architektura 2. poloviny 20. století v Přerově

V pondělí 27. 6. 2016 od 10:15 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku Mgr. Kamila Lukeše z Muzea J. A. Komenského na téma: Architektura 2. poloviny 20. století v Přerově. Těšíme se na Vás.

Úvodník - červen 2016

Vážení farníci přerovského děkanátu, úvodní slůvko tentokrát hovoří o jedné z největších církevních slavností, které prožíváme v měsíci červnu, tj. slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Čím pro nás může být tato slavnost inspirativní? Zmínil bych zde tři úlohy, které se týkají nejen srdce Bohočlověka Ježíše Krista, ale vztahují se i na srdce každé lidské bytosti.

Rosteme ve víře - Liturgika

Křesťanský pohřeb

 

Milí Boží přátelé.

Jak mnozí víte, často se pohybuji v oblasti Eschatologie (posledních věcí člověka), tedy na pohřbech. Musím s politováním říci, že klasických křesťanských pohřbů u nás v Přerově je velmi málo. Většinou i Ti, kdo chodí pravidelně do kostela, mají poslední rozloučení v obřadní síni a většinou na kremaci. Proto jsem Vám připravil v tomto čísle krátké seznámení s křesťanským pohřbem, jak by měl vypadat.

Světec měsíce

Blahoslavený Jan Beyzym

Jezuitský kněz, misionář na Madagaskaru, kde pečoval o malomocné

Devátá dopletná

V sobotu 14. května se sešly pletařky obvazů pro nemocné leprou na své již 9. dopletné v „Aniččině dvoře“ v Přerově. Přijelo celkem 61 žen z celé Moravy. Každá žena při prezenci dostala slosovatelnou vstupenku. Po přivítání panem Výletou a seznámením s programem, předal slovo našemu milému hostu, panu děkanovi P. Josefu Lamborovi, který přijel i se svou sestrou Julinkou. Otec Josef měl k nám krásnou promluvu na téma „Boží milosrdenství“.

100 let od narození Františka Vaňáka. . .

olomouckého arcibiskupa v letech 1989 – 1991

Narodil se ve Vojtěchově na Konicku 28.6.1916. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a v kněžském semináři v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1941. Působil ve Frenštátu pod Radhoštěm, v Olomouci a v Rýmařově.

Májové ve Vlkoši

O květnových nedělích se farníci z Vlkoše tradičně scházejí k májovým pobožnostem u kapliček za vesnicí nebo ve vsi. Za pěkného počasí to bývají krásné chvíle, abychom uctívali Pannu Marii.

Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství

Dne 28. 5. proběhla Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství do polského Krakova. Díky P. Radkovi Sedlákovi, který zorganizoval děkanátní pouť, jsme tam byli také. Autobusy zaparkovaly u Sanktuaria Jana Pavla II. Hned jsme jej také navštívili a poslechli si krátký výklad P. Jiřího Putaly o výzdobě. Pak jsme se přemístili do nedaleké baziliky Božího Milosrdenství.

Slovo z Charity

Romské komunitní centrum Lačo jilo

– Dobré srdce a Romské komunitní centrum Žížalka

„Ukaž gadžovi, že jsi člověk, a on ti ukáže, že i on je člověk - Sikhav gadžeske, kaj sal manuš, jov tuke sikhavela, hoj the jov hin manuš.“

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku