Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Úvodník - prosinec 2016

Milí Boží přátelé,

Slovo z Charity

Milí farníci,

opět se nám blíží doba Tříkrálové sbírky, kterou již dobře znáte.

V loňském roce jsme v Přerově a okolních obcích vybrali 794 590 korun. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Přečetli jsme a doporučujeme

O mši svaté                          Jiří Reinsberg

„Jsme pozváni, abychom činili na památku Pána Ježíše velké věci…“

Rosteme ve víře - Biblistika

Proroci

 

Pojem „prorok“

V hebrejštině se slovem „nabí“ ozna-čoval člověk „vidoucí“ - ten, kdo mlu-ví pod vlivem vyšší moci a oznamuje věci, které jsou jinak smrtelníkům nepřístupny. Co se týče českého slova „pro-rok“, má stejný slovanský základ, který znamená „muže slova“.

Povolání proroka

Svatý Martin v církevní školce Přerov

Za zavřenou branou – co by tam mohlo být?

Chceš-li se za ní podívat, můžeš ji otevřít.                (Z legendy o sv. Martinu)

Rozhovory

Milí čtenáři,

přinášíme Vám rozhovor s P. Mgr. Krzysztofem Leonem Klatem, který byl ustanoven výpomocným duchovním farností Bochoř, Vlkoš u Přerova, Říkovice a Žalkovice a sídlí na faře v Bochoři. 

Můžete se nám krátce představit a říci něco o sobě?

Světec měsíce

Svatý Jan Leonardi

Kněz, jenž dal všechny své síly do služeb obnovy církevního života

Přerovský děkanát na Velehradě

Rok nám utekl jako voda a zase tu máme listopad. Tudíž nejvyšší čas vyrazit na Velehrad, na duchovní obnovu s panem děkanem. Naše, za ty roky zdá se mi vcelku ustálená početná skupina, se sešla v pátek 11. listopadu u společné zahajovací večeře v poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku