Úvodník - červenec - srpen 2016

K čemu můžeme přirovnat lidský život? Třeba k putování. A my křesťané známe cíl.

     Dva svátky v čase prázdnin nám tento cíl připomínají: svátek Proměnění Páně a slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Také my máme být proměněni jako Ježíš a vstoupit do nebeské slávy jako Panna Maria. To je ten cíl našeho životního putování: nebe.

     Cíl známe. Nevíme ale, jaká bude naše cesta. Můžeme tušit, můžeme předpokládat, můžeme si přát, ale budoucnost neznáme. Nevíme, co nám život přinese. A vlastně ani nevíme, kolik toho putování, toho života máme ještě před sebou.

Symbol kříže versus symbol zazátkované prázdné láhve

Jako farnost jsme se připravovali na velkou událost této části roku, která měla nastat při rozebírání krovu kostelní věže, totiž sundávání báně kostela. Byli jsme celkem zvědaví, co se v ní nalezne. Proběhly určité přípravy, týden se stavělo lešení kolem celé věže a bylo určeno datum a čas celé akce. Na ni byla farností pozvána škola, ředitelství okresního archivu, občané i představitelé obce.

Rosteme ve víře - Biblistika

Milí čtenáři děkanátního časopisu.

Dalším naším tématem, se kterým bych Vás chtěl seznámit, bude Bible. Toto téma je velmi obsáhlé, proto bude rozděleno do několika čísel časopisu.

Jak rozumět Bibli? Co je Bible?

Světec měsíce

Svatý Alois Gonzaga

Pouť seniorů

4. června 2016 jsme se vydali na již 20. pouť seniorů do poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad. Na Přerovském nádraží se nás sice nesešlo více než apoštolů, ale i tak jsme se cítili spokojeni a vděčni Bohu, že se můžeme v našem věku vydat na cestu vlakem a linkovým autobusem.

Církevní památky

Věžní hodiny na kostele svatého Vavřince

Právě před šedesáti lety bylo rozhodnuto, že to s hodinami na věži dál nejde a musí se s nimi něco udělat, protože už nejdou a podle odborného posudku ani nepůjdou. Žádný div – bylo jim skoro padesát let.

Pramen radosti

EUCHARISTIE JAKO PRAMEN RADOSTI

„Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu.“ Zach 9,9

„Blízkost Tvé tváře mě naplňuje radostí, vrcholem radosti je být s Tebou.“

Cesta kolem světa za 80 dní

Cesta kolem světa za 80 dni

 

Dne 3. 7. 2016 se děti z přerovské farnosti vypravily do již známé táborové základny v Pístovicích u Vyškova. Letošní téma tábora bylo Cesta kolem světa za 80 dní. Společně s vedoucími měly děti tento rok jeden nelehký úkol: vyhrát sázku uzavřenou mezi Willy Foghem a předsedou Královské akademie věd v Londýně prof. Slipkou.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

 

Amoris leatitia - O lásce v rodině

Dnes přinášíme úryvky z první kapitoly, celou kapitolu si můžete přečíst na stránkách Vatikánského rozhlasu.


1. KAPITOLA: Ve světle Slova

 

 

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku